JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Općine Sveti Martin na Muri u 2023. godini

Prijedlog plana II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Centra” Svetog Martina na Muri
24. srpnja 2023.
Telefonske linije Općine zbog radova na infrastrukturi nisu dostupne
31. srpnja 2023.
Prikaži sve novosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Općine Sveti Martin na Muri u 2023. godini

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području Općine Sveti Martin na Muri u 2023. godini

 

 1. Korisnici potpore

Krajnji korisnici usluga analize uzorka tla su: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, zadruge i trgovačka društva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području Općine i koji posjeduju poljoprivredno zemljište na području Općine

 1. Predmet potpore

Korisnici potpore mogu ostvariti potporu male vrijednosti za kontrolu plodnosti poljoprivrednog zemljišta koja obuhvaća:

 • uzimanje uzoraka i podataka na terenu
 • dostava uzoraka u laboratorij
 • laboratorijska analiza uzoraka tla
 • interpretacija rezultata
 • ustrojavanje baze podataka o stanju plodnosti tla i
 • izdavanje preporuke gnojidbe krajnjim korisnicima usluga

 

 1. Vrijednost potpore

Ukupna vrijednost jedne kontrole plodnosti tla iznosi 52,50 eura s PDV-om. Sredstva za provođenje Projekta osigurat će se u sljedećim postotnim udjelima: Međimurska županija 40 %, odnosno 21,00 euro, Općina Sveti Martin na Muri 40 %, odnosno 21,00 euro, dok ostatak 20 %, odnosno 10,50 eura financira krajnji korisnik usluge.

 1. Rok za prijavu

Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 11.08.2023. godine

 1. Način ostvarivanja potpore

Svi zainteresirani podnose ispunjen Zahtjev za dodjelu potpore s propisanom dokumentacijom sukladno uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potporu iz ovog Javnog poziva i obrasca zahtjeva.

Obrazac zahtjeva moguće je preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Martin na Muri na adresi Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri ili na internetskim stranicama Općine Sveti Martin na Muri, https://opcina.svetimartin.hr/

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev:

 • Preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/podnositelj zahtjeva
 • Preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili iskaznice
 • Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a)
 • Izvadak kojim se dokazuje da se čestice za koje se traži potpora nalaze na području Općine Sveti Martin na Muri

Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Sveti Martin na Muri, a koje će se provjeriti u službenim evidencijama Općine Sveti Martin na Muri.

Podnositelji zahtjeva podnose ispunjen obrazac zahtjeva sa propisanom dokumentacijom u zatvorenim omotnicama s naznakom „Ne otvaraj-javni poziv za kontrolu plodnosti tla u 2023. godini“ na adresu: Općina Sveti Martin na Muri, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri osobno ili putem pošte.

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo koje je imenovao općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri.

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na temelju prijedloga Povjerenstva donosi općinski načelnik, te će se ista dostaviti podnositelju zahtjeva.

Pojedini korisnik može maksimalno tražiti kontrolu 5 uzorka tla. Maksimalan broj usluga analize tla po pojedinom korisniku utvrđuje načelnik Odlukom o odabiru krajnjih korisnika usluge na temelju prijedloga Povjerenstva, ovisno o broju prijavljenih korisnika.


Načelnik Općine Sveti Martin na Muri: Martin Srša


 

KLASA: 320-01/23-01/01

URBROJ: 2109-17-02-23-3

U Svetom Martinu na Muri, 27.07.2023. godine


ZAHTJEV:

Isplate iz proračuna
Skip to content