[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Sveti Martin na Muri

27.11.2020.

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o komunalnom   gospodarstvu

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) koji je stupio na snagu 04. 08. 2018. godine  (u daljnjem tekstu: Zakon)  određuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Sveti Martin na Muri imao obvezu odlukom odrediti komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije i komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženom Odlukom o komunalnim djelatnostima .

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženu Odluku, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 


DOKUMENTI: