[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

13.11.2020.

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri donosi Proračun Općine Sveti Martin na Muri, na prijedlog općinskog načelnika.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o proračunu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim Proračunom i projektima Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu i projekcijama za 2022.  i 2023. godinu.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13.12.2020. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Prijedlog Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 


DOKUMENTI VEZANI UZ JAVNI POZIV: