[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna

[JAVNI POZIV] odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Sveti Martin na Muri
22. studenoga 2021.
Općina Sveti Martin osigurala božićnice za svoje umirovljenike
22. studenoga 2021.
Prikaži sve novosti

[JAVNI POZIV] za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja proračuna

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu („narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 07/13 – pročišćeni tekst, 03/18 i 03/20), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri donosi Proračun Općine Sveti Martin na Muri, na prijedlog općinskog načelnika.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o proračunu, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim Proračunom i projektima Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu i projekcijama za 2023.  i 2024. godinu.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17.12.2021. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Prijedlog Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2022. godinu, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 

 


DOKUMENTI:

 

Isplate iz proračuna
Skip to content