Jednokratna naknada za rođenje djeteta za 2021. godinu

08.12.2021.

Jednokratna naknada za rođenje djeteta samo je jedan od načina na koji Općina Sveti Martin na Muri nastoji pomoći roditeljima s područja naše općine.

Te se zato moli svaka rodilja koja je rodila u 2021. godini da preda zahtjev za jednokratnu naknadu u uredu općine do 23.12.2021. godine.


Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

  1. presliku osobne iskaznice rodilje (koja živi na području općine Sveti Martin na Muri)
  2. presliku uvjerenja o prebivalištu djeteta (koje živi na području općine Sveti Martin na Muri)
  3. presliku rodnog lista rođenog djeteta
  4. presliku žiroračuna majke ili oca sa IBAN-om, presliku osobne iskaznice, OIB

Općinski načelnik
Martin Srša