KONCESIJA – za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine

13.12.2022.

Naziv davatelja koncesije: Općina Sveti Martin na Muri

Adresa sjedišta: Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri

OIB: 90870759737

Kontakt telefonski broj : 040/868-231

Broj telefaksa: 040/868-922

Osoba zadužena za kontakt: Martin Srša

Adresa elektronske pošte: nacelnik@svetimartin.hr

Internetska adresa: www.svetimartin.hr


Procijenjena vrijednost koncesije (za vrijeme od 10 godina) : određuje se u iznosu od 115.200,00 kuna, odnosno 15.289,67 EUR godišnje. Za cijeli period trajanja koncesije (10 godina) za obavljanje dimnjačarskih poslova procijenjena vrijednost koncesije iznosi 1.152.000,00 kuna, odnosno 152.896,68 EUR (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7.53450kn)

Naknada za koncesiju:

Ponuditelj samostalno određuje iznos godišnje naknade za koncesiju koji je fiksan i nepromjenjiv za cijelo vrijeme trajanja ugovora o koncesiji, s time da je početni iznos koji davatelj koncesije zahtjeva 10.500,00 kuna godišnje, odnosno 1.393,59 EUR. Ponuda ponuditelja koji ponudi nižu godišnju koncesijsku naknadu od navedene biti će isključena i neće se razmatrati u postupku pregleda i ocjene ponuda.


DOKUMENTACIJA: