Korona virus COVID19 [ MJERE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA BOLESTI ]

23.03.2020.

Obzirom na epidemiju bolesti Korona virus (COVID-19) obavijest o odluci Kriznog stožera vezanu uz rad medicine rada i sporta. Naime, medicina rada više NE VRŠI periodičke preglede već samo prvi/prethodni pregled za zapošljavanje. U prilogu ostale obavijesti i upute vezane uz koronavirus.

KORISNI DOKUMENTI COVID-19:


VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI EPIDEMIOLOGA U PRIPRAVNOSTI: