Najava konferencije i potpisivanja ugovora

20.09.2019.

U ponedjeljak, 23.rujna 2019., u 14 sati u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na
Muri (Trg Svetog Martina 7.; Sveti Martin na Muri) bit će održano svečano potpisivanje Ugovora za
građevinske radove na uređenju „Svetomartinska Mura“ i Ugovora za Opremanje staze
„Svetomartinska Mura“ u svrhu uređenja Eko-turističke poučne pješačke i biciklističke staze
„Svetomartinska Mura“ u sklopu projekta ”Med dvemi vodami“.

Na konferenciji će se obratiti Dražen Crnčec, načelnik Općine Sveti Martin na Muri,
župan Međimurske županije Matija Posavec, ravnatelj Javne ustanove za zaštitu prirode
Međimurske županije Siniša Golub, ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije
Sandra Polanec Marinović te voditelj ureda Turističke zajednice Međimurske županije Rudi Grula.
Ugovor za građevinske radove na uređenju staze „Svetomartinska Mura“ potpisat će
Dražen Crnčec, načelnik Općine Sveti Martin na Muri i zajednica ponuditelja kao izvođač radova :
Zlatko Perčić, direktor tvrtke Asfalt-gradnja d.o.o. iz Žabnika i Robert Šardi, direktor trvrtke DOM-ING
d.o.o. iz Svetog Martina na Muri.

Ugovor za opremanje eko turističke staze „Svetomartinska Mura“ potpisat će Dražen
Crnčec, načelnik Općine Sveti Martin na Muri i zajednica ponuditelja kao izvoditelj : Robert Šardi,
direktor tvrtke DOM-ING d.o.o. iz Svetog Martina na Muri te Davor Fileš, direktor tvrtke Eltel d.o.o. iz
Čakovca.