Nemoćni i stariji od 65 godina javite se za besplatnu pomoć u kući

09.05.2024.

Općina Sveti Martin na Muri po prvi puta se uključila u projekat“ Navek z vami II“ iz programa „Zaželi-prevencija institucionalizacije“ koja se provodi u Gradu Čakovcu i osam međimurskih općina. Radi se o trogodišnjem projektu ukupne vrijednosti 742.500,00 eura čiji je nositelj Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec, a kojim će se povećati socijalna uključenost i prevenirati institucionalizacija ranjivih skupina u Međimurskoj županiji.

Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda, a kroz projekt će se zaposliti 15 pružatelja usluga koji će pružati mjesečnu uslugu potpore i podrške za ukupno 90 pripadnika ciljne skupine (starije osobe i osobe s invaliditetom), s pripadajućim paketom kućanskih i higijenskih potrepština. Usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom pružat će se na području partnera Grada Čakovca i Općina Gornji Mihaljevec, Orehovica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. Usluga će se pružati 33 mjeseca.

Općina Sveti Martin na Muri poziva sve potencijalne korisnike da se čim prijave prijave u ured Općine ukoliko imaju potrebu za takvom uslugom.