O G L A S o biračkim mjestima koja su određena za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

25.04.2019.

O G L A S o biračkim mjestima koja su određena za provođenje izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji – 5. 05. 2019. godine, i to:

– za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika ruske i srpske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji,
– za članove Vijeća romske nacionalne manjine i predstavnika srpske i albanske nacionalne manjine u Gradu Čakovcu
– za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Mursko Središće,
– za članove vijeća romske nacionalne manjine u općinama Kotoriba, Nedelišće, Mala Subotica, Orehovica, Podturen i Pribislavec