Obavijest o početku postupka za priključenje na javni sustav odvodnje

16.11.2018.

Poštovani građani Općine Sveti Martin na Muri! Obavještavamo Vas da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje Općine Sveti Martin na Muri, započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Vašem naselju, u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Sveti Martin na Muri.

Od ponedjeljka 19.11.2018. godine u slijedećim naseljima Općine Sveti Martin na Muri:  Marof, Vrhovljan, Žabnik i Sveti Martin na Muri, predstavnici Međimurskih voda d.o.o. obilaskom svakog domaćinstva i uz Vašu suradnju prikupljat će potrebne podatke i vršiti izradu skice budućeg priključka za vaš objekat, a za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja.

Kada sa predstavnikom Međimurskih voda dogovorite položaj budućeg priključka na javni sustav odvodnje i dostavite potrebne podatke (kopiju katastarskog plana i kopiju građevinske dozvole (ili izvatka iz gruntovnice) za nekretninu, a za određene korisnike gdje postoje usklađeni podaci iz katastra i gruntovnice, Međimurske vode d.o.o. su već pribavile potrebnu dokumentaciju), pozivamo Vas na sklapanje ugovora o priključenju na javnu odvodnju,

dana 28.12. 2018. (petak) u kongresnoj dvorani ( prostorije iznad općine ) Sveti Martin na Muri, u terminu od 11,00-17,00 sati.

Za sklapanje ugovora potrebna je osobna iskaznica i OIB vlasnika nekretnine odnosno budućeg korisnika javne kanalizacije.

 

S poštovanjem,

Vaše MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec