Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremač/ica

10.04.2024.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva kandidate na testiranje koji ispunjavaju formalne uvjete pravodobne i potpune na natječaj objavljen 29. ožujka 2024. u „Narodnim novinama“, web-stranici Općine Sveti Martin na Muri www.svetimartin.hr  i oglasnoj ploči Općine Sveti Martin na Muri za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto spremač/ica u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Martin na Muri, zamjena za bolovanje

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremač/ica U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL  OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

 

Testiranje kandidata održat će se dana

  1. travnja 2024. (ponedjeljak) s početkom u 15:30 sati

u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri u Svetom Martinu na Muri,

Trg Svetog Martina 7.

 

Testiranju mogu pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme i prije testiranja dokažu identitet.


Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem pošte i telefonom koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.


Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obaviti će se istog dana o čemu će kandidati biti osobno obaviješteni .


Ovaj poziv objavljuje se na internet stranici Općine Sveti Martin na Muri.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja


Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-02/24-01/01

URBROJ: 2109-17-03-24-08

Sveti Martin na Muri, 10. travanj 2024.