[OBAVIJEST] područni ured za katastar

16.11.2020.

Obaviještavamo sve naše korisnike, da kao i do sada, za potrebe ishođenja javnih isprava koristite:

1. One-Stop-Shop sustav ( OSS sustav)
https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp

2. sustav e-Građani,

putem kojih možete ELEKTRONIČKIM PUTEM PODNJETI ZAHTJEV, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti: KOPIJU KATASTARSKOG PLANA, PRIJEPIS/IZVOD IZ POSJEDOVNOG LISTA I IZVADAK I BAZE ZEMLJIŠNIH PODATAKA.

Obaviještavamo Vas također da je s datumom 11.11.2020. godine, Državna
geodetska uprava omogućila svim fizičkim i pravnim osobama, putem OSS
sustava a temeljem zahtjeva, preuzimanje i: POTVRDE O KUĆNOM BROJU I
RJEŠENJA O KUĆNOM BROJU.

Ostale zahtjeve za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u, i sl.), možete podnjeti putem zahtjeva koje možete također pronaći na stranici: https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91
Popunjene zahtjeve ili druge podneske, obavezno s Vašim kontaktima, dostavite na e-mail adrese nadležnog ureda ili direktno na:

1. SLUŽBENI MAIL PUK ČAKOVEC : puk.cakovec@dgu.hr
2. PUTEM POŠTE NA ADRESU SJEDIŠTA UREDA: Područni ured za
katastar, Čakovec, R.Boškovića 2 ili direktno na adrese ostalih ureda –
OKN Prelog, Glavna 33
3. PUTEM FAXA: 040 391 151; 040 646 883
Ostale upite i informacije, možete dobiti i:
4. NA SLUŽBENE TELEFONE PUK ČAKOVEC: 040 391 150; 040 645 232

Područni ured za katastar Čakovec, u ovim izvanrednim okolnostima, navedenim komunikacijama nastojati će osigurati da građani i ovlaštenici, nesmetano ostvare svoja prava i ispune obveze bez potrebe izravnog dolaska u poslovne prostorije.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

PROČELNIK PUK Čakovec

Dejan Blažeka