[ODLUKA] nabava komunalne opreme – posude za odvojeno prikupljanje otpada

13.12.2021.

Ovom Odlukom započinje otvoreni postupak nabave male vrijednosti javnog naručitelja OPCINA SVETI MARTIN NA MURI, Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri, OIB: 90870759737, čija je odgovorna osoba Martin Srša, općinski načelnik Općine Sveti Martin na Muri za predmet nabave.

,,Nabava komunalne opreme – posude za odvojeno prikupljanje otpada.”