[ODLUKA] o financiranju programa , projekta udruga za 2020.

04.03.2020.

Općinski načelnik dana 4.03.2020. godine donosi odluku o financiranju programa , projekta udruga javnih potreba
općine Sveti Martin na Muri za 2020. godinu.


DOKUMENT PDF.

Odluka o financiranju programa Udruga – Općina Sveti Martin na Muri_2020