Ponovna javna rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplice Sveti Martin

29.11.2023.

Nositelj izrade Općina Sveti Martin na Muri temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/1998/19, 67/23) objavljuje

  1. PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplice Sveti Martin – (u daljnjem tekstu Prijedlog plana)

  1. ponovni javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 10 dana

od 29. studenoga do 08. prosinca 2023. godine

 

  1. ponovno javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 30. studenoga (četvrtak) 2023. godine u 14:00 sati, u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri – 1. kat).

Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, Sveti Martin na Muri), od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Štrigova (Štrigova 87) te na mrežnim stranicama Općine Sveti Martin na Muri https://opcina.svetimartin.hr/, Općine Štrigova https://opcinastrigova.hr/  i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije https://zavod.hr/.

Poziva se javnost – sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 08. prosinca 2023. godine na adresu Općine Sveti Martin na Muri (Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri) ili na službeni e-mail opcina.svmartin@gmail.com

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen Prijedlog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.

 


OPĆINSKI NAČELNIK

Martin Srša

 

2. ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Toplice Sveti Martin

GRAFICKI DIO TEKSTUALNI DIO