[ POZIV ] dostava ponuda za izgradnju prometnice i pješačke staze sa okretištem

15.05.2023.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA IZGRADNJA PROMETNICE I PJEŠAČKE STAZE SA OKRETIŠTEM NA DIJELU ULICE HRVATSKIH BRANITELJA U NASELJU ŽABNIK

Evidencijski broj nabave:13/2023   CPV – 45233120


Naručitelj Općina Sveti Martin na Muri provodi postupak jednostavne nabave– Izgradnja prometnice i pješačke staze sa okretištem na dijelu Ulice hrvatskih branitelja u naselju Žabnik.


Sukladno članku 12. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16, 114/22) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost predmeta nabave radova manja od 66.360,00 EUR bez PDV-a, te se provodi postupak jednostavne nabave sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/17).


DOKUMENTI VEZANI UZ POZIV: