[ POZIV ] ZA PRIJAVU NASTALE ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE zbog mraza praćenog snažnim vjetrom

27.03.2020.

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji obrađuju površine na NA PODRUČJU OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI na katastarskim općinama Sveti Martin na Muri i Gradiščak da u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode  ( dan proglašenja elementarne nepogode je 26.03.2020.)

dostave na e-mail: opcina.svmartin@gmail.com prijavu štete

>> na Obrascu PN nastalu zbog mraza praćenog snažnim sjevernim vjetrom 22., 23., 24. i 25. ožujka 2020. godine, čija je posljedica smrzavanje, oštećenje i očekivano značajno umanjenje ovogodišnjeg uroda u voćnjacima te na pojedinim povrtlarskim kulturama.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na službenim internetskim stanicama općine www.opcina.svetimartin.hr

Sve informacije se u svezi prijave mogu se dobiti na i broj telefona 040/868-609 u uredovno radno vrijeme (pon-pet 8,00 – 14,00 sati).

U prijavi (Obrazac PN) potrebno je obavezno upisati ARKOD čestice za koju se prijavljuje šteta.

OBRAZAC PN skinite ovdje: OBRAZAC PN za prijavu stete

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI


DOKUMENTI UZ ČLANAK: