Savjetovanje s zainteresiranom javnošću

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/19), upućuje se

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Statuta Općine Sveti Martin na Muri

Razlozi donošenja akta: Zakonska obaveza je propisana Zakonom o proračunu

Dana 24. prosinca 2020. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 144/20) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/20) te je propisana obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje statute i druge opće akte u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno najkasnije do 24. veljače 2021. godine.

Radi ispunjenje obveze propisane Zakonom, predlaže se donošenje novog Statuta Općine Sveti Martin na Muri, s obzirom da je do sada bilo četiri izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Martin na Muri, te se ista upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Ciljevi provođenja savjetovanja:

Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je ispunjenje zakonske obveze propisane Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te upoznavanje zainteresirane javnosti sa predloženim nacrtom prijedloga Statuta Općine Sveti Martin na Muri, kako bi se prijedlozi javnosti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Rok za podnošenje mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. veljače.2021. godine do 15;00 sati, dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Nacrt Prijedloga Statuta Općine Sveti Martin na Muri, kako bi se isti mogli uvrstiti u razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri na koju će se prijedlog uputiti radi donošenja.

Adresa i način podnošenja mišljenja, primjedbi i prijedloga:

Prijedlozi se mogu dostaviti na propisanom obrascu putem e-maila: opcina.svmartin@gmail.com.

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) nakon provedenog savjetovanja s javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim, odnosno neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem internetske stanice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću. 

 


Savjetovanje sa javnošću

pdf

Strateški-razvojni-program-Sv.-Martin-do-2020.

Veličina: 2.56 MB
Dodano datuma: 01.02.2021
pdf

Prijedlog Statuta Općine Sveti Martin na Muri 2021

Veličina: 671.68 KB
Dodano datuma: 11.02.2021
pdf

Plan-razvojnih-programa-2018

Veličina: 280.79 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
pdf

PRAVILNIK-O-PROVEDBI-BAGATELNE-NABAVE

Veličina: 354.46 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
pdf

Obrazloženje

Veličina: 159.61 KB
Dodano datuma: 11.02.2021
docx

Obrazac za javno savjetovanje

Veličina: 13.11 KB
Dodano datuma: 11.02.2021
docx

Obrazac-za-javno-savjetovanje-Strategija-upravljanja-imovinom-

Veličina: 13.04 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
docx

Obrazac-sudjelovanja-zainteresirane-javnosti

Veličina: 16.07 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
docx

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću-2

Veličina: 13.82 KB
Dodano datuma: 11.02.2021
docx

Javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnošću

Veličina: 12.82 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
docx

Izvješće-o-provedenom-savjetovanju-s-javnošću

Veličina: 14.22 KB
Dodano datuma: 01.02.2021
Isplate iz proračuna
Skip to content