Tehnički pregled traktora – Lapšina

17.04.2023.

Centar za vozila Hrvatske – Stanice za tehnički pregled vozila “Centar” Čakovec, Zagrebačka 95, obavljat će tehnički
pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu i to u mjestu Lapšina;

Dana 20. travanj 2023.

BIMEP 2024.

BIMEP 2024.

Zahvaljujući rastu popularnosti biciklizma u...