Tretiranje larvi komaraca na području Općine Sveti Martin na Muri

26.04.2022.

Na području Općine Sveti Martin na Muri izvršeno je prvo ovogodišnje suzbijanje larvi komaraca.

Suzbijanje su proveli djelatnici Bioinstituta i to na lokacijama na kojima su najpovoljnija staništa za razmnožavanje komaraca. Sezona komaraca se polako približava, a dokazano je da je najuspješnija borba protiv njih upravo na ovaj način.

Ove godine povećano je područje na kojem se suzbijaju larve komaraca ,a sve s ciljem da se stanovnici ali i mnogobrojni turisti ,koji dolaze u našu destinaciju, zaštite od neugodnih insekata. U suradnji s Zavodom za javno zdravstvo i Bioinstitutom pratit će se stanje na terenu te će se po potrebi ponoviti tretiranje.