Udruga voćara

Udruga voćara, vinogradara i povrćara Sv. Martin na Muri je udruga građana čiji se članovi bave proizvodnjom voća, povrća, grožđa i vina, te voćnog, povrtnog i loznog sadnog materijala, profesionalno ili u amaterskom smislu.

Udruga je osnovana 18. siječnja 2002. godine i djeluje na području općine Sv. Martin na Muri.Osnovalo ju je desetak proizvođača vina i voća koja trenutno broji 120 članova čija je ukupna površina voćnjaka preko 30 ha, vinograda 40 ha i povrća 2 ha.

Ciljevi udruge:

ekonomična proizvodnja visoko kvalitetnog voća, povrća, grožđa i vina
promicanje stručnog rada u voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu, te uzgoj sadnica
zajednički nastup na tržištu
ostvarivanje ostalih osobnih i zajedničkih potreba i interesa svojih članova.

Aktivnosti udruge

Naša udruga sudjeluje u različitim manifestacijama pa tako ima u sklopu dana turizma svoj dan, dan otprtih kleti ( pohod po kletima, degustacija vina-cilj unapređenje te podizanje na viši nivo naša vina), dan jabuke (koji posebno ističemo, te smo prvi u međimurju a i šire koji su počeli obilježavati ovaj dan pa je tako održana već četiri puta izložba plantažnih i starinskih sorata jabuke na kojoj sudjeluju članovi udruge, OŠ Sv. Martin, OŠ Selnica kao eko škole), te martinje kao jedne od važnijih manifestacija.
Također se organiziraju stručna predavanja za članove udruge, da bi naša proizvodnja bila što kvalitetnija.Povijest voćarstva te početak u Svetom Martinu na MuriOno kreće ubrzanim korakom od 1981. godine kad je posađeno prvih 0,5 ha jabuka s novim sortama i raznim uzgojnim oblicima u Brezovcu.Danas u našem kraju ima preko 30 ha plantažnih nasada jabuke podignutih unazad par godina što je i dobar pokazatelj rada udruge.Vjerujemo da će tržište i stručna saznanja biti poticajna za podizanje što više voćnjaka, kako jabuka tako i marelica, bresaka i ostalog povrća.

Rukovodstvo udruge:

Mladen Dobranić, predsjednik

Martin Srša, tajnik

Sanja Hadela, blagajnik

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

Krunoslav Colar

Anđelko Tomšić

Mladen Oletić

Zdravko Šafarić

NADZORNI ODBOR

Stjepan Matjačić

Nikola Kutnjak

Petar Vuković