4_7_GRANICE_GRAĐEVINSKOG_PODRUČJA_NASELJA_JUROVČAK