Godišnje izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2023