Izvješće o poslovanju Vlastitog pogona za 2023. godinu