Izvod iz Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri