Obrazloženje ostarenja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2020. godinu