OBRAZLOŽENJE-ostvarenje-prihoda-i-primitaka-rashoda-i-izdataka-za-razdoblje-01.01.-30.06.2019.