Obrazlozenje-uz-polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-Opcine-Sveti-Martin-na-Muri-za-2022.godinu