Odluka o odabiru i i dodjeli ugovora o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne odvodnje oborinskih voda

Odluka o odabiru i i dodjeli ugovora o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti – održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje javne odvodnje oborinskih voda

Tourist board
Skip to content