Odluka-o-prestanku-važenja-dosadašnje-Odluke-o-osnivanju-postrojbe-CZ-Općine-Sveti-Martin-na-Muri