Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2023. godinu