Odluka o usvajanju Plana upravljanja imovinom za 2022. godinu