PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM Općine Sveti Martin na Muri za 2023. godinu