Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2021. godinu