Upute kandidatima - natječaj za referenta za financije i proračun