Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje kom. infrastrukture