Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi 2023.