Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sport