Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu zajedničkog komunalnog redarstva