POZIV NA OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

07.12.2023.

Poštovani mještani Općine Sveti Martin na Muri

sa zadovoljstvom Vam upućujemo

 

POZIV NA OSPOSOBLJAVANJE GRAĐANA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI  IZ PODRUČJA CIVILNE ZAŠTITE

 

U cilju jačanje osobne sigurnosti, podizanja svijesti građana od rizika Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, ŽC 112 Čakovec uz potporu Općine Sveti Martin na Muri, održati će dana 12.12.2023. godine, u 18:00 sati u kongresnoj dvorani Općine Sveti Martin na Muri (kat zgrade općine), osposobljavanje građana pod nazivom “Program edukacije građana u sustavu civilne zaštite“.

Program i predavači:

Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, ŽC 112

 

 1. OPĆENITO O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
  • Pravne osnove i ustroj sustava civilne zaštite
  • Opće preporuke, prava i obaveze građana u slučaju hitnih situacija

 

 1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD PRIRODNIH NESREĆA
  • Postupak u slučaju potresa
  • Postupak u slučaju poplave
  • Postupak u slučaju požara

 

 1. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OD CIVILIZACIJSKIH NESREĆA
  • Postupak u slučaju radiološke opasnosti
  • Postupak u slučaju nesreće s opasnim tvarima u procesu proizvodnje,

skladištenja ili prijevoza

 • Postupak u slučaju ratnog djelovanja

 

 1. REZERVIRANO VRIJEME ZA TEMU OD LOKALNOG ZNAČAJA

 

Zbog životno važne teme vjerujemo da ćete prepoznati korisnost edukacije i odazvati se na predavanje. Predviđeno vrijeme trajanja edukacije su tri školska sata.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE ČAKOVEC

ŽC 112 ČAKOVEC